Công chức ngành Kiểm sát đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi đáp ứng những tiêu chí nào?

Ngày hỏi:18/09/2018

Tôi là Nguyễn Thành Vinh, hiện tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về việc đánh giá công chức nhà nước. Có thắc mắc sau tôi mong nhận được phản hồi, cụ thể: Công chức ngành Kiểm sát đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi đáp ứng những tiêu chí nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công chức ngành Kiểm sát đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi đáp ứng những tiêu chí nào?
   (ảnh minh họa)
  • Công chức ngành Kiểm sát đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi đáp ứng những tiêu chí quy định tại Điều 14 Quyết định 06/QĐ-VKSTC-V15 năm 2015 về Quy chế đánh giá, phân loại công, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành, cụ thể như sau:

   1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì đánh giá, phân loại mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

   a) Luôn gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

   b) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị;

   c) Tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

   d) Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với đồng nghiệp, đơn vị, tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

   đ) Có tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

   e) Có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt việc phòng, chống các hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí;

   g) Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, vượt tiến độ, có chất lượng và hiệu quả;

   h) Hoàn thành kịp thời và bảo đảm chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ đột xuất;

   i) Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến, giải pháp được áp dụng có hiệu quả trong công tác của đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận.

   2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì đánh giá, phân loại ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

   a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này;

   b) Đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất;

   c) Lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ hoàn thành vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả;

   d) Có năng lực tập hợp, xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất; mức độ tín nhiệm trong đơn vị.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 14 Quyết định năm 2015 06/QĐ-VKSTC-V15 Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn