Công chức quản lý thị trường của tổ kiểm tra có trách nhiệm gì?

Ngày hỏi:29/12/2016

Công chức quản lý thị trường của tổ kiểm tra có trách nhiệm gì? Em sắp thi công chức vào đội quản lý thị trường. Nhưng em chưa từng làm ở đó vì vậy Ban biên tập có thể tư vấn cho em về những hoạt động của 1 kiểm soát viên quản lý thị trường, cũng như cách biên bản vi phạm hành chính. Và những văn bản pháp luật nào điều chỉnh về quản lý thị trường? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 09/2013/TT-BCT trách nhiệm của công chức Quản lý thị trường của Tổ kiểm tra và những người tham gia giúp việc Tổ kiểm tra:

   Công chức Quản lý thị trường của Tổ kiểm tra có trách nhiệm:

   a) Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo sự phân công, điều hành của Tổ trưởng Tổ kiểm tra;

   b) Đề xuất với Tổ trưởng Tổ kiểm tra thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm hoạt động kiểm tra có hiệu quả, đúng pháp luật;

   c) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công với Tổ trưởng Tổ kiểm tra và chịu trách nhiệm về sự chính xác, trung thực của nội dung báo cáo hoặc đề xuất

   Và theo quy định tại Điều 4 Thông tư 09/2013/TT-BCT về đối tượng và nội dung kiểm tra:

   1. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thương mại, công nghiệp của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên thị trường.

   2. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước có thẩm quyền xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của công chức quản lý thị trường của tổ kiểm tra. Bạn nên tham khảo chi tiết Thông tư 09/2013/TT-BCT để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn