Công chức tập sự có được ký văn bản của cơ quan, đơn vị?

Ngày hỏi:29/11/2019

Trường hợp công chức đang tập sự thì có được ký văn bản của cơ quan, đơn vị đang tập sự không? Mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định, người được tuyển dụng vào công chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

   Nhiệm vụ chính của người tập sự là:

   - Nắm vững quy định của Luật Cán bộ Công chức về quyền, nghĩa vụ của công chức, những việc công chức không được làm;

   - Nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng;

   - Trau dồi kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;

   - Tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

   => Như vậy, theo quy định thì công chức tập sự thì chưa được bổ nhiệm là công chức. Nghĩa vụ, trách nhiệm của công chức tập sự đối với công việc chưa được quy định rõ. Trong thời gian tập sự bên cạnh tìm hiểu quy định về quy định chung của Luật Cán bộ công chức và cơ quan, đơn vị công tác ... thì công chức tập sự chỉ tập giải quyết và tập thực hiện các công việc được tuyển dụng chứ chưa thực hiện các công việc nên công chức tập sự không được quyền ký văn bản của cơ quan, đơn vị đang tập sự.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn