Công chức thanh tra chuyên ngành tôn giáo có trách nhiệm gì trong quản lý, sử dụng trang phục, Thẻ Công chức thanh tra chuyên ngành tôn giáo?

Ngày hỏi:02/11/2016

Công chức thanh tra chuyên ngành tôn giáo có trách nhiệm gì trong quản lý, sử dụng trang phục, Thẻ Công chức thanh tra chuyên ngành tôn giáo? Em rất quan tâm tới các hoạt động về tôn giáo và cũng có nghiên cứu một số các quy định pháp luật liên quan tới tôn giáo. Em biết hiện nay nhà nước đã có rất nhiều những quy định liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra tôn giáo. Em muốn hỏi: Công chức thanh tra chuyên ngành tôn giáo có trách nhiệm gì trong quản lý, sử dụng trang phục, Thẻ Công chức thanh tra chuyên ngành tôn giáo? Quy định tại văn bản nào? Em xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời! Tuấn Minh, HN.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm quản lý, sử dụng trang phục, Thẻ Công chức thanh tra chuyên ngành tôn giáo của Công chức thanh tra chuyên ngành tôn giáo được quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư 04/2016/TT-BNV hướng dẫn nội dung về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, bao gồm:

   a) Bảo quản trang phục được cấp; sử dụng trang phục, Thẻ đúng quy định. Thẻ Công chức thanh tra chuyên ngành tôn giáo chỉ được sử dụng khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tôn giáo. Nghiêm cấm sử dụng Thẻ Công chức thanh tra chuyên ngành tôn giáo khi không thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tôn giáo;

   b) Xuất trình Thẻ Công chức thanh tra chuyên ngành tôn giáo khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tôn giáo;

   c) Có đơn xin đổi, cấp lại Thẻ khi Thẻ bị hỏng, bị mất gửi Vụ Pháp chế - Thanh tra trình Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ quyết định;

   d) Nộp lại Thẻ khi không còn được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tôn giáo.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm quản lý, sử dụng trang phục, Thẻ Công chức thanh tra chuyên ngành tôn giáo của Công chức thanh tra chuyên ngành tôn giáo, được quy định tại Thông tư 04/2016/TT-BNV. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn