Công chức trong tổ chức do Chính phủ thành lập

Ngày hỏi:12/09/2012

Trước đây tôi công tác tại một DN, sau đó chuyển sang công tác tại một tổ chức hội thuộc Chính phủ. Trong đơn vị tôi, có người được hưởng phụ cấp công vụ và nhiều người không được hưởng phụ cấp này. Xin luật gia cho biết công chức trong các tổ chức này được quy định tại văn bản nào?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Căn cứ vào Luật Cán bộ, công chức và Nghị định 06/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức và Thông tư số 8/2011 ngày 2/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức, hướng dẫn về công chức trong các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi là tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập) quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP như sau: Các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập nhằm chỉ đạo hoặc phối hợp liên ngành ở Trung ương và địa phương, được giao biên chế công chức, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước, có con dấu, có tài khoản riêng thì công chức gồm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và người làm việc trong các tổ chức, đơn vị cấu thành (mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập) của tổ chức này. Trường hợp các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập hoạt động chuyên trách mà trong bộ máy các tổ chức cấu thành có đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách Nhà nước cấp kinh phí hoạt động, ví dụ như Trung tâm thông tin, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, Tạp chí… của Ủy ban Giám sát tài chính, Văn phòng Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng… thì người đứng đầu ở đơn vị sự nghiệp công lập này được xác định là công chức. Trường hợp tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà các thành viên tham gia hoạt động kiêm nhiệm, không chuyên trách (ví dụ như Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ, Ủy ban Quốc gia về thanh niên, Ủy ban sông Mê Kông, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia…) thì công chức được xác định như sau: + Nếu các tổ chức này có bộ máy giúp việc (không bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập) được cấp có thẩm quyền giao biên chế, được cấp kinh phí hoạt động, có con dấu, có tài khoản riêng thì công chức trong bộ máy giúp việc được xác định căn cứ theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP. + Nếu các tổ chức này có đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thì trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp trực thuộc không có công chức. Vì phạm vi của chuyên mục có hạn nên luật gia chỉ nêu những điểm chính tại Thông tư số 8/2011. Bạn cần nghiên cứu thêm Luật Cán bộ, công chức và Nghị định số 06/2010 để hiểu rõ thêm và áp dụng vào trường hợp của mình


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn