Công chức tự ý nghỉ việc có được hưởng trợ cấp thôi việc?

Ngày hỏi:19/11/2020

Một đồng chí bên đơn vị mình xin đơn vị cho nghỉ việc vì có định hướng khác. Tuy nhiên lãnh đạo chưa duyệt vì chưa có người thay thế để đáp ứng công việc. Nhưng bạn này vẫn tự ý nghỉ sau khi báo đơn vị và từ đó đến nay hơn tuần rồi đơn vị không liên lạc lại được nữa. Trường hợp này đơn vị có phải trả trợ cấp thôi việc không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trợ cấp thôi việc là một trong những quyền lợi mà công chức được hưởng khi được giải quyết chế độ thôi việc. Căn cứ quy định tại Điều 3 Nghị định 46/2010/NĐ-CP thì công chức được hưởng chế độ thôi việc tại Nghị định này trong các trường hợp sau:

   - Theo nguyện vọng và được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý.

   - Do 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức 2008.

   Đồng thời, Điểm c Khoản 1 Điều 4 Nghị định này cũng quy định một trong những lý do công chức không được giải quyết thôi việc là do yêu cầu công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc chưa bố trí được người thay thế.

   Kết hợp 2 quy định nêu trên, trường hợp công chức xin nghỉ việc theo nguyện vọng thì chỉ được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc khi được đơn vị đồng ý và làm thủ tục giải quyết độ thôi việc theo quy định.

   Đối chiếu với trường hợp đơn vị bên chị, công chức sau khi báo đơn vị đã tự ý nghỉ việc khi chưa được sự chấp thuận của đơn vị thì không được giải quyết chế độ thôi việc, trong đó có trợ cấp thôi việc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trợ cấp thôi việc
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn