Công chức xin nghỉ việc chỉ báo trước 30 ngày có được không?

Ngày hỏi:10/06/2019

Xin chào ban biên tập, tôi là công chức tại xã, tôi đã làm đơn xin thôi việc và nộp lên lãnh đạo đơn vị 30 ngày rồi mà chưa thấy phản hồi. Tôi muốn nghỉ làm ở chỗ này để kiếm việc khác mà họ chưa cho tôi nghỉ. Ban biên tập cho tôi hỏi trường hợp này tôi báo trước 30 ngày rồi nghỉ có được không? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 59 Luật cán bộ công chức 2008 thì:

   "Điều 59. Thôi việc đối với công chức

   1. Công chức được hưởng chế độ thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Do sắp xếp tổ chức;

   b) Theo nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý;

   c) Theo quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật này.

   2. Công chức xin thôi việc theo nguyện vọng thì phải làm đơn gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản, nếu không đồng ý cho thôi việc thì phải nêu rõ lý do; trường hợp chưa được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý mà tự ý bỏ việc thì không được hưởng chế độ thôi việc và phải bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

   3. Không giải quyết thôi việc đối với công chức đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

   4. Không giải quyết thôi việc đối với công chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp xin thôi việc theo nguyện vọng."

   Như vậy, công chức xin thôi việc theo nguyện vọng thì phải làm đơn gửi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét xét. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đơn, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản. Trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do.

   Đối với trường hợp của bạn đã nộp đơn xin thôi việc mà đơn vị chưa phản hồi thì bạn phải liên hệ trực tiếp với người có thẩm quyền để yêu cầu họ giải trình về lý do chưa phản hồi bạn cho bạn và yêu cầu họ xem xét, quyết định đối với nguyện vọng xin thôi việc của bạn.

   Trường hợp này đơn vị chưa phản hồi cho bạn đồng nghĩa với việc chưa đồng ý cho bạn thôi việc. Do đó, khi đơn vị chưa đồng ý cho bạn thôi việc mà bạn tự ý bỏ việc thì bạn sẽ không được hưởng chế độ thôi việc và phải bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

   Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn