Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức - cán bộ

Ngày hỏi:14/10/2016

Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức - cán bộ trong phòng, chống tham nhũng được quy định như thế nào? Bạn đọc Phạm Bình Hòa, địa chỉ mail Bình_Hòa****@gmail.com hỏi: Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Tham nhũng là vấn đề của mọi quốc gia, tuy nhiên có những quốc gia với chính sách phù hợp thì tham nhũng được hạn chế, quản lý, ngược lại thì chính là một môi trường cho những "con sâu" tham nhũng không ngừng đục khoét. Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều những quy định về phòng, chống tham nhũng, những chương trình hành động cụ thể. Tôi khá quan tâm tới vấn đề này nhưng do điều kiện công việc nên cũng không có cơ hội tìm hiểu. Cho tôi hỏi: Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức - cán bộ trong phòng, chống tham nhũng được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức - cán bộ trong phòng, chống tham nhũng được quy định tại Điều 30 Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Phòng, chống tham nhũng do Văn phòng Quốc hội ban hành, theo đó:

   Trong công tác tổ chức - cán bộ, phải công khai, minh bạch các nội dung sau đây:

   1. Tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác vào cơ quan, tổ chức, đơn vị;

   2. Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức;

   3. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, hưu trí đối với cán bộ, công chức, viên chức;

   4. Chuyển ngạch, nâng ngạch, luân chuyển, điều động, biệt phái đối với cán bộ, công chức, viên chức;

   5. Nâng lương, thưởng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác;

   6. Việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị trực thuộc.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về công khai, minh bạch trong công tác tổ chức - cán bộ trong phòng, chống tham nhũng, được quy định tại Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Phòng, chống tham nhũng do Văn phòng Quốc hội ban hành. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn