Công khai, minh bạch trong hoạt động giải quyết khiếu nại

Ngày hỏi:12/06/2017

Pháp luật quy định công khai, minh bạch trong hoạt động giải quyết khiếu nại như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Quốc Bảo, hiện tại đang làm việc tại một đơn vị giáo dục công lập. Hiện tại do nhu cầu công việc được giao, nên tôi đang tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng. Cho tôi hỏi phải công khai, minh bạch trong hoạt động giải quyết khiếu nại được thực hiện như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin này ở văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn.

Quốc Bảo (098132****)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công khai, minh bạch trong hoạt động giải quyết khiếu nại được quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 05/2011/TT-TTCP quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành thanh tra. Cụ thể như sau:

   a) Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử các quy định của pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại; phân công chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại; quyết định giải quyết khiếu nại; kết quả thực hiện các kiến nghị, quyết định giải quyết khiếu nại ngay sau khi người có thẩm quyền ký, duyệt;

   b) Thông báo bằng văn bản đến người khiếu nại, người bị khiếu nại và cơ quan, tổ chức có liên quan hoặc công khai trên phương tiện thông tin đại chúng thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại; quyết định xác minh khiếu nại; báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại; kết luận giải quyết khiếu nại; các văn bản chỉ đạo giải quyết khiếu nại ngay sau khi người có thẩm quyền ký, duyệt; trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về ycông khai, minh bạch trong hoạt động giải quyết khiếu nại. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tại Thông tư 05/2011/TT-TTCP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn