Công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán nhà nước

Ngày hỏi:07/10/2016

Công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán nhà nước trong phòng, chống tham nhũng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Tham nhũng là vấn đề của mọi quốc gia, tuy nhiên có những quốc gia với chính sách phù hợp thì tham nhũng được hạn chế, quản lý, ngược lại thì chính là một môi trường cho những "con sâu" tham nhũng không ngừng đục khoét. Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều những quy định về phòng, chống tham nhũng, những chương trình hành động cụ thể. Tôi khá quan tâm tới vấn đề này nhưng do điều kiện công việc nên cũng không có cơ hội tìm hiểu. Cho tôi hỏi: Công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán nhà nước trong phòng, chống tham nhũng được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn! Khắc Việt, Tp.HCM (SĐT: 016***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán nhà nước trong phòng, chống tham nhũng được quy định tại Điều 27 Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Phòng, chống tham nhũng do Văn phòng Quốc hội ban hành, theo đó:

   1. Hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán nhà nước phải được tiến hành công khai theo quy định của pháp luật.

   2.[16] Văn bản, quyết định sau đây phải được công khai, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

   a) Quyết định thanh tra, kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra;

   b) Quyết định giải quyết khiếu nại;

   c) Kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo;

   d) Báo cáo kiểm toán; báo cáo thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, được quy định tại Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Phòng, chống tham nhũng do Văn phòng Quốc hội ban hành. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn