Công khai, minh bạch trong quản lý dự án đầu tư xây dựng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:13/10/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Thành Nam, hiện tôi đang công tác tại sở xây dựng Tp, sắp tới sở triển khai đề án phòng chống tham nhũng lãng phí trong nội bộ ngành, để  thực hiện tốt công tác này tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi từ Ban biên tập cụ thể: Công khai, minh bạch trong quản lý dự án đầu tư xây dựng được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công khai, minh bạch trong quản lý dự án đầu tư xây dựng được quy định tại Khoản 3 Điều 1 Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2012, cụ thể như sau:

   - Trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, phải công khai, minh bạch các nội dung sau đây:

   + Báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi, báo cáo đánh giá tác động kinh tế - xã hội; các mục tiêu, dự kiến kết quả, các nhóm hoạt động chính và đối tượng thụ hưởng trong quá trình lập dự án;

   + Quyết định phê duyệt dự án, kế hoạch thực hiện dự án;

   + Báo cáo tiến độ, báo cáo kết quả thực hiện dự án, báo cáo đánh giá thực hiện dự án và báo cáo kết thúc dự án.

   - Dự án quy hoạch đầu tư xây dựng phải được lấy ý kiến của nhân dân địa phương nơi quy hoạch về nội dung quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và sau khi được phê duyệt phải được công khai về các nội dung quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này.

   - Dự án đầu tư xây dựng từ ngân sách địa phương phải được Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định.

   - Dự án đầu tư xây dựng sau khi được quyết định, phê duyệt phải được công khai về nội dung quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này để nhân dân giám sát.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Dự án đầu tư xây dựng
  Công khai minh bạch
  Phòng chống tham nhũng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn