Công khai, minh bạch trong việc thực hiện chính sách dân tộc

Ngày hỏi:13/10/2016

Công khai, minh bạch trong việc thực hiện chính sách dân tộc trong phòng, chống tham nhũng được quy định như thế nào? Bạn đọc Tuyết Hoa, địa chỉ mail tuyet_hoa****@gmail.com hỏi: Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Tham nhũng là vấn đề của mọi quốc gia, tuy nhiên có những quốc gia với chính sách phù hợp thì tham nhũng được hạn chế, quản lý, ngược lại thì chính là một môi trường cho những "con sâu" tham nhũng không ngừng đục khoét. Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều những quy định về phòng, chống tham nhũng, những chương trình hành động cụ thể. Tôi khá quan tâm tới vấn đề này nhưng do điều kiện công việc nên cũng không có cơ hội tìm hiểu. Cho tôi hỏi: Công khai, minh bạch trong việc thực hiện chính sách dân tộc trong phòng, chống tham nhũng được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công khai, minh bạch trong việc thực hiện chính sách dân tộc trong phòng, chống tham nhũng được quy định tại Điều 26d Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Phòng, chống tham nhũng do Văn phòng Quốc hội ban hành, theo đó:

   Trong việc thực hiện chính sách dân tộc, phải công khai, minh bạch các nội dung sau đây:

   1. Điều kiện, tiêu chuẩn của đối tượng thụ hưởng, mức thụ hưởng; trình tự, thủ tục, thẩm quyền thực hiện chính sách dân tộc thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, đặc biệt khó khăn;

   2. Việc thực hiện các chương trình, dự án vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, đặc biệt khó khăn;

   3. Báo cáo kết quả thực hiện chính sách dân tộc.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về công khai, minh bạch trong việc thực hiện chính sách dân tộc trong phòng, chống tham nhũng, được quy định tại Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Phòng, chống tham nhũng do Văn phòng Quốc hội ban hành. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn