Công nhân quốc phòng được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp gì?

Ngày hỏi:15/04/2017

Công nhân quốc phòng được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp gì? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định Công nhân quốc phòng được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp gì? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 19/2017/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng thì:

   Công nhân quốc phòng được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp bao gồm:

   a) Phụ cấp thâm niên vượt khung;

   b) Phụ cấp khu vực;

   c) Phụ cấp đặc biệt;

   d) Phụ cấp độc hại, nguy hiểm;

   đ) Phụ cấp trách nhiệm công việc;

   Điều kiện, thời gian và mức hưởng của các loại phụ cấp tại các điểm a, b, c, d, đ khoản này được thực hiện như quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

   e) Phụ cấp công vụ:

   - Áp dụng đối với công nhân quốc phòng hưởng lương từ ngân sách nhà nước;

   - Điều kiện, thời gian và mức hưởng phụ cấp công vụ được thực hiện như quy định tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ.

   g) Phụ cấp, trợ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn:

   Điều kiện, thời gian và mức hưởng được thực hiện như quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về các loại phụ cấp, trợ cấp đối với công nhân quốc phòng. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 19/2017/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn