Công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức ngành kiểm sát

Ngày hỏi:24/10/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi theo quy định thì công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức ngành kiểm sát được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức ngành kiểm sát quy định tại Hướng dẫn 15/HD-VKSTC thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2017 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành, cụ thể như sau:

   - Các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND các địa phương hoàn thành việc đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2016 và gửi về VKSND tối cao (qua Vụ Tổ chức cán bộ) đúng thời gian quy định tại Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động (ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-VKSTC-V15 ngày 22/12/2015 của Viện trưởng VKSND tối cao).

   - Tiếp tục rà soát, đánh giá đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp đảm bảo chính xác, trên cơ sở các tiêu chí quy định và tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, sự tín nhiệm và trách nhiệm của người đúng đầu đơn vị để bố trí, sắp xếp phù hợp, kết hợp với việc thực hiện chủ trương chuyển đổi vị trí, điều động, luân chuyển, đào tạo nguồn lãnh đạo, quản lý trong toàn ngành theo đúng chủ trương về công tác cán bộ của Đảng và quy định của Nhà nước.

   Việc bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ phải trên cơ sở nhận xét, đánh giá công chức, viên chức và người lao động và gắn với Đề án vị trí việc làm của từng đơn vị, VKSND các cấp đã xây dựng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn