Công tác giáo dục chính trị, pháp luật cho chiến sĩ dân quân tự vệ nòng cốt được thực hiện như thế nào?

Ngày hỏi:19/05/2017

Công tác giáo dục chính trị, pháp luật cho chiến sĩ dân quân tự vệ nòng cốt được tiến hành ra sao? Tôi là Văn Khải, hiện đang công tác tại UBND huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn giúp tôi, hiện nay, pháp luật quy định như thế nào về công tác giáo dục chính trị, pháp luật cho chiến sĩ dân quân tự vệ nòng cốt? Tôi có thể tham khảo thêm nội dung này tại văn bản nào? Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào! Văn Khải (0905****)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công tác giáo dục chính trị, pháp luật cho chiến sĩ dân quân tự vệ nòng cốt được quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 23 Thông tư 85/2010/TT-BQP hướng dẫn một số điều của Luật Dân quân tự vệ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ. Cụ thể là:

   1. Chiến sỹ dân quân tự vệ nòng cốt được giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, pháp luật theo chương trình 4 năm và nâng cao theo quy định tại Thông tư số 79/2010/TT-BQP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Bộ Quốc phòng ban hành quy định chương trình bồi dưỡng, tập huấn cán bộ và huấn luyện dân quân tự vệ nòng cốt.

   2. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Bộ chỉ huy vùng Hải quân căn cứ vào chương trình huấn luyện do Bộ Quốc phòng quy định, sự chỉ đạo trực tiếp của Quân khu, Quân chủng Hải quân và tình hình cụ thể của từng địa phương xác định nội dung huấn luyện cho phù hợp. Thực hiện phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, chất lượng, vận dụng sáng tạo và hợp lý, sát với yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương.

   3. Thời gian giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự của dân quân tự vệ theo quy định tại Điều 34 của Luật dân quân tự vệ, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Ban chỉ huy quân sự cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra địa phương, cơ sở về việc tổ chức giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự cho các đối tượng dân quân tự vệ đúng, đủ thời gian, đảm bảo chất lượng theo chương trình, nội dung quy định.

   Trên đây là phần tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về công tác giáo dục chính trị, pháp luật cho chiến sĩ dân quân tự vệ nòng cốt. Để hiểu rõ hơn nội dung này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 85/2010/TT-BQP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn