Công tác kiểm tra nội bộ của cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên

Ngày hỏi:14/09/2017

Công tác kiểm tra nội bộ của cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Văn Phúc cán bộ đoàn đang sinh sống và làm việc tại  Nam Định, tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp như sau: Công tác kiểm tra nội bộ của cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật, chân thành cảm ơn! (vanphuc***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công tác kiểm tra nội bộ của cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên được quy định tại Tiểu mục 2 Mục III Phần D Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành như sau:

   2.1. Thẩm quyền, đối tượng, phương pháp, hình thức kiểm tra nội bộ

   a) Thẩm quyền kiểm tra nội bộ: Thủ trưởng cơ sở giáo dục quyết định phương pháp kiểm tra, hình thức kiểm tra và tiến hành kiểm tra.

   b) Đối tượng kiểm tra nội bộ: lãnh đạo, viên chức, người lao động hoạt động trong cơ sở giáo dục.

   c) Phương pháp, hình thức kiểm tra nội bộ như quy định tại Điểm c, Điểm d Khoản 1.1 Mục III Phần D của Chương trình này.

   2.2. Nội dung kiểm tra nội bộ

   a) Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao của lãnh đạo, viên chức, người lao động.

   b) Kiểm tra hoạt động của các tổ, khối chuyên môn, các bộ phận: thư viện, thiết bị, tài chính, văn thư, bán trú, nội trú (nếu có).

   c) Kiểm tra công tác quản lý của người đứng đầu cơ sở giáo dục.

   2.3. Kiểm tra nội bộ theo quy trình

   a) Thành lập Ban kiểm tra nội bộ; quy chế kiểm tra nội bộ.

   b) Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học.

   c) Quy trình kiểm tra

   - Ban hành quyết định kiểm tra nội bộ;

   - Xây dựng kế hoạch tiến hành kiểm tra nội bộ;

   - Thực hiện kiểm tra nội bộ: xem xét, xác minh các nội dung kiểm tra, lập biên bản kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra;

   - Thông báo kết quả kiểm tra.

   d) Thực hiện xử lý sau kiểm tra.

   đ) Lưu trữ hồ sơ.

   Trên đây là nội cung câu trả lời về công tác kiểm tra nội bộ của cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên theo quy định. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn