Công tác lâu năm tại bãi ngang ven biển đặc biệt khó khăn có được cộng điểm ưu tiên khi thi tuyển công chức viên chức?

Ngày hỏi:28/05/2020

Tôi công tác tại bãi ngang ven biển được 6 năm nhưng chỉ làm hợp đồng. Nay nhà nước có tuyển dụng một số vị trí. Vậy Ban biên tập cho hỏi. Với trường hợp của tôi công tác lâu năm tại bãi ngang ven biển đặc biệt khó khăn có được cộng điểm ưu tiên khi thi tuyển không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công tác lâu năm tại bãi ngang ven biển đặc biệt khó khăn có được cộng điểm ưu tiên khi thi tuyển công chức viên chức?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP, có quy định về các đối tượng được ưu tiên trong thi tuyển xét tuyển công chức như sau:

   - Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

   - Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

   - Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

   Và Khoản 4 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP, có quy định về những đối tượng được ưu tiên trong thi và xét tuyển viên chức như sau:

   - Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

   - Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

   - Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

   => Như vậy, với trường hợp đã từng công tác xã bãi ngang ven biển đặc biệt khó khăn thì không thuộc diện được ưu tiên cộng điểm thi tuyển và xét tuyển công chức, viên chức bạn nhé.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn