Công tác quản lý học viên quân đội được đào tạo tại trường ngoài quân đội

Ngày hỏi:03/01/2017

Em tên là Hoàng Trọng Nhân, SĐT: 0987***, em muốn hỏi: Công tác quản lý học viên quân đội được đào tạo tại trường ngoài quân đội được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em có ý định tham gia Quân đội nhân dân Việt Nam sau khi tốt nghiệp nên rất quan tâm tới vấn đề này. Mong các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp em. Em cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công tác quản lý học viên quân đội được đào tạo tại trường ngoài quân đội được hướng dẫn tại Mục VI Thông tư liên tịch 119/2005/TTLT-BQP-BGD&ĐT-BKH&ĐT-BTC hướng dẫn Nghị định 73/2005/NĐ-CP về đào tạo cán bộ cho Quân đội nhân dân Việt Nam tại các trường ngoài quân đội do Bộ Quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành, theo đó:

   1. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm:

   a) Bàn giao số học viên được chuyển sang đào tạo ở các trường ngoài quân đội theo kế hoạch đã thống nhất giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường ngoài quân đội.

   b) Kiểm tra, nắm tình hình, chỉ đạo các đơn vị, học viện, nhà trường quân đội chuẩn bị nguồn để đào tạo ở các trường ngoài quân đội theo chỉ tiêu kế hoạch đã được phê duyệt.

   c) Giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng làm nhiệm vụ phối hợp với các trường ngoài quân đội để thường xuyên quản lý số học viên quân đội đang học ở tại các trường.

   2. Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các trường ngoài quân đội trong việc thực hiện đào tạo cán bộ quân đội.

   3. Các trường ngoài quân đội có trách nhiệm:

   a) Tiếp nhận và đào tạo học viên quân đội theo kế hoạch, chỉ tiêu được giao.

   b) Thường xuyên phối hợp với cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý học viên của Bộ Quốc phòng để cùng quản lý số học viên quân đội trong quá trình học tập tại nhà trường.

   c) Kết thúc năm học hoặc trong những trường hợp đột xuất, nhà trường có trách nhiệm thông báo cho cơ quan, đơn vị quản lý học viên của Bộ Quốc phòng về kết quả học tập, rèn luyện học viên quân đội và sau 15 ngày tính từ ngày bế giảng khóa học, có thông báo về học viên quân đội tốt nghiệp ở trường ngoài quân đội.

   4. Cơ quan quản lý lưu học sinh ở nước ngoài có trách nhiệm:

   a) Thông báo cho Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo về học viên quân đội có đủ tiêu chuẩn để chuyển tiếp sinh, hoặc đã học hết thời gian theo quy định nhưng chưa tốt nghiệp.

   b) Thông báo cho cơ quan, đơn vị quản lý học viên của Bộ Quốc phòng về học viên quân đội đã hoàn thành khóa học sau 20 ngày tính từ ngày có quyết định về nước.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về công tác quản lý học viên quân đội được đào tạo tại trường ngoài quân đội, được quy định tại Thông tư liên tịch 119/2005/TTLT-BQP-BGD&ĐT-BKH&ĐT-BTC hướng dẫn Nghị định 73/2005/NĐ-CP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn