Công tác tại vùng đặc biệt khó khăn không liên tục có được trợ cấp một lần?

Ngày hỏi:25/02/2019

Xin chào, tôi hiện đang là công chức nhà nước đến tuổi nghỉ hưu. Trước đây tôi có thời gian 7 năm công tác ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Sau đó tôi được chuyển công tác ra khỏi vùng này. Sau này tôi lại được chuyển về công tác tại địa bàn khác cũng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cho đến nay được 5 năm 3 tháng thì tôi nghỉ hưu. Vậy tôi có được hưởng trợ cấp một lần theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP hay không? Nếu được thì tôi được hưởng bao nhiêu tiền?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 116/2010/NĐ-CP thì cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu nếu đã công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên.

   Như vậy: Theo như thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thì bạn hiện đang là công chức nhà nước. Trước đây bạn có thời gian 7 năm công tác ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Sau đó bạn được chuyển công tác ra khỏi vùng này. Sau này bạn lại được chuyển về công tác tại địa bàn khác cũng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cho đến nay được 5 năm 3 tháng thì tôi nghỉ hưu.

   Suy ra, tổng thời gian công tác tại địa bàn khác cũng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tính đến thời điểm bạn nghỉ hưu là 12 năm 3 tháng.

   Do đó: Bạn đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

   Tổng thời gian công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

   Theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 116/2010/NĐ-CP thì trường hợp thời gian gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có tháng lẻ thì được tính như sau:

   - Dưới 03 (ba) tháng thì không tính;

   - Từ đủ 03 (ba) tháng đến đủ 06 (sáu) tháng thì được tính bằng 1/2 (một phần hai) năm công tác;

   - Từ trên 06 (sáu) tháng đến 12 (mười hai) tháng thì được tính bằng 01 (một) năm công tác.

   Như vậy: Tthời gian gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của bạn được xác định là 12,5 năm.

   Mức trợ cấp một lần

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 116/2010/NĐ-CP thì mức trợ cấp một lần được quy định như sau: Mỗi năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp bằng 1/2 (một phần hai) tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có tại thời điểm chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu.

   Như vậy: Mức trợ cấp một lần đối với 12,5 năm công tác của bạn tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là 6,25 tháng tiền lương hiện hưởng.

   Trong đó, tiền lương mà bạn hiện hưởng bao gồm mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có tại thời điểm bạn nghỉ hưu.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn