Công tác thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư xây dựng của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:30/08/2018

Tôi đang tìm hiểu về việc thực hiện các dự án đầu tư của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và có thắc mắc muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Công tác thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư xây dựng của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được quy định như thế nào? Mong mọi người giải đáp nhanh cho tôi về vấn đề này. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công tác thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư xây dựng của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được quy định tại Điều 8 Nghị định 104/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi do Thủ tướng Chính phủ ban hành với nội dung như sau:

   - Chủ đầu tư có trách nhiệm thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực thẩm tra thiết kế cơ sở và những nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi; thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng; thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

   - Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá đối với Báo cáo kết quả thẩm tra do tư vấn thực hiện trước khi gửi đến cơ quan thẩm định.

   - Trên cơ sở kết quả thẩm tra, cơ quan chuyên môn của Bộ Ngoại giao thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng và xin ý kiến phối hợp của Bộ Xây dựng trong trường hợp cần thiết.

   - Căn cứ vào quy mô và tính chất của dự án, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định ủy quyền cho Chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng.

   Trên đây là nội dung trả lời về công tác thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư xây dựng của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Nghị định 104/2018/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn