Công tác tiếp công dân của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ngày hỏi:06/09/2017

Công tác tiếp công dân của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được quy định như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Như Quỳnh, em đang là sinh viên năm cuối Học viện hành chính quốc gia. Để hoàn thành bài báo cáo tốt nghiệp của mình, em có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp em, cụ thể là công tác tiếp công dân của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Em mong Ban biên tập có thể tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (quynh***@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Công tác tiếp công dân của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được quy định tại Điều 25 Quy chế làm việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định 486/QĐ-LĐTBXH năm 2017 như sau:

  1. Công tác tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ:

  a) Bộ trưởng bố trí tiếp công dân vào các ngày quy định trong tháng tùy theo yêu cầu công việc;

  b) Bộ trưởng phân công Thứ trưởng nhân danh Bộ trưởng tiếp công dân để giải quyết các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

  c) Dự tiếp công dân với Lãnh đạo Bộ có lãnh đạo Thanh tra Bộ và lãnh đạo các đơn vị có liên quan;

  d) Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch tiếp công dân và chuẩn bị các điều kiện, nội dung để phục vụ việc tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ.

  2. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ:

  a) Thanh tra Bộ bố trí công chức, viên chức thường trực tiếp công dân tại phòng tiếp công dân của Bộ vào những ngày quy định. Hướng dẫn, trả lời việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có liên quan cử công chức, viên chức có thẩm quyền cùng tham gia tiếp công dân tại phòng tiếp công dân khi cần thiết; thực hiện chế độ báo cáo với Lãnh đạo Bộ và Tổng Thanh tra Chính phủ về công tác tiếp công dân;

  b) Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm cử công chức, viên chức có chuyên môn theo đúng yêu cầu của Thanh tra Bộ để cùng phối hợp với Thanh tra Bộ trong việc tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân về những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình; cử công chức, viên chức tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra xử lý các vụ việc cụ thể theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và đề nghị của Thanh tra Bộ;

  c) Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí nơi tiếp, thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ hàng tháng theo quy định của pháp luật và đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn khi tiếp công dân và các điều kiện, trang bị cần thiết phục vụ công tác tiếp dân tại trụ sở cơ quan Bộ; thông báo kịp thời cho Thanh tra Bộ khi có công dân đến yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời chỉ dẫn, tiếp đón công dân theo đúng quy định.

  Trên đây là nội dung quy định về công tác tiếp công dân của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 486/QĐ-LĐTBXH năm 2017.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn