Công tác tự kiểm tra giám sát về công tác cán bộ của cấp ủy, tổ chức đảng

Ngày hỏi:28/03/2019

Đang làm việc trong một cơ quan hành chính nhà nước. Có thắc mắc liên quan đến công tác đảng mong nhận phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể: Công tác tự kiểm tra giám sát về công tác cán bộ của cấp ủy, tổ chức đảng được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công tác tự kiểm tra giám sát về công tác cán bộ của cấp ủy, tổ chức đảng quy định tại Khoản 2 Điều 9 Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, cụ thể như sau:

   - Hằng năm, tổ chức đảng chuẩn bị báo cáo tự phê bình, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và quần chúng ở cơ quan, đơn vị.

   - Tập thể chi bộ hoặc cấp ủy thảo luận, tự phê bình và phê bình.

   - Kết luận ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm (nếu có), đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục khuyết điểm.

   - Báo cáo kết quả lên cấp ủy cấp trên và ban tổ chức, ủy ban kiểm tra của cấp ủy cấp trên và chịu trách nhiệm nếu tự kiểm tra không phát hiện ra vi phạm, nhưng sau đó các cơ quan, tổ chức khác phát hiện ra vi phạm.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn