Công tác tuyển dụng công chức ngành kiểm sát được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:24/10/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định hiện hành thì công tác tuyển dụng công chức ngành kiểm sát được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công tác tuyển dụng công chức ngành kiểm sát được quy định tại Hướng dẫn 15/HD-VKSTC thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2017 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành, cụ thể như sau:

   - Việc tuyển dụng công chức năm 2017 được thực hiện theo Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân (ban hành kèm theo Quyết định số 494/QĐ-VKSTC ngày 25/8/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao). Thực hiện tuyển đủ biên chế được giao, bảo đảm chất lượng. Lưu ý việc thi tuyển, xét tuyển phải chặt chẽ, có hiệu quả và thực hiện đúng Hướng dẫn số 4569/VKSTC-V15 ngày 07/11/2016 về việc hướng dẫn xây dựng, quản lý, sử dụng đề và đáp án thi tuyển, xét tuyển công chức.

   - VKSND cấp cao, cấp tỉnh chủ động tuyển dụng công chức đủ số lượng, đảm bảo về chất lượng theo Kế hoạch đã được phê duyệt năm 2016, trên cơ sở thực hiện tinh giản biên chế và phương án tuyển dụng sinh viên khóa I, Đại học kiểm sát Hà Nội (tốt nghiệp cuối năm 2017); giám sát chặt chẽ các Hội đồng tuyển dụng công chức, đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng, chính xác.

   - Căn cứ chỉ tiêu được giao, tuyển bổ sung và quản lý chặt chẽ số lượng Hợp đồng 68. Không thực hiện việc bố trí lao động theo Hợp đồng 68 để thực hiện các công việc chuyên môn không đúng với quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ. Đối với những đơn vị VKSND cấp huyện được cấp ô tô, việc ký hợp đồng lao động thực hiện theo Công văn số 125/VKSTC-V9 ngày 01/01/2013 của VKSND tối cao nhưng phải bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn