Công thức xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ tối đa

Ngày hỏi:17/11/2015
Công thức xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ tối đa như thế nào?

  Nội dung này được Luật Giải Phóng tư vấn như sau:

  • GD&TĐ - Dự thảo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học của Bộ GD&ĐT đã đưa ra công thức xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ tối đa hàng năm của cơ sở giáo dục ĐH.

   Xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo tiến sĩ

   Cụ thể, chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo tiến sĩ tối đa hàng năm của cơ sở giáo dục đại học được phép đào tạo tiến sĩ được tính theo công thức:

   CTts.max = Qts.max – (Qts.hc - Qts.tn)

   Trong đó: CTts.max là chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo tiến sĩ tối đa hàng năm

   Qts.max là quy mô đào tạo tiến sĩ tối đa

   Qts.hc là quy mô đào tạo tiến sĩ hiện có

   Qts.tn là số nghiên cứu sinh tốt nghiệp trong năm

   Quy mô đào tạo tiến sĩ tối đa của cơ sở giáo dục đại học được xác định theo công thức:

   Qts.max = 3 x GVts + 4 x GVpgs + 5 x GVgs

   Trong đó: GVts là số lượng giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ

   GVpgs là số lượng giảng viên cơ hữu có chức danh giáo sư

   GVgs là số lượng giảng viên cơ hữu có chức danh giáo sư

   Xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ

   Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ tối đa hàng năm của cơ sở giáo dục đại học được phép đào tạo thạc sĩ được xác định theo công thức:

   CTths.max = 3 x GVts + 5 x GVpgs + 7 x GVgs

   Trong đó: CTths.max là chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ tối đa hàng năm

   GVts là số lượng giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ

   GVpgs là số lượng giảng viên cơ hữu có chức danh phó giáo sư

   GVgs là số lượng giảng viên cơ hữu có chức danh giáo sư

   Lập Phương


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn