Công việc phụ trách của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm

Ngày hỏi:25/10/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Công việc phụ trách của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm gồm những công việc nào? Nhờ hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Quyết định 1696/QĐ-BTTTT năm 2019 quy định công việc cụ thể của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm như sau:

   - Phụ trách lĩnh vực: Công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông.

   - Giúp Bộ trưởng các công tác: Hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế; Thi đua - khen thưởng và lịch sử - truyền thống.

   - Phụ trách các công tác: Chuyển đổi số, Kinh tế số; Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; Khoa học và Công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, chất lượng thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; Công tác Đảng, Đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh).

   - Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Công nghệ thông tin; Vụ Khoa học và Công nghệ; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam; Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn; Trường Cao đẳng Công nghiệp In; Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT