Công, viên chức nghỉ việc riêng trên 03 tháng thì chỉ được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ?

Ngày hỏi:01/10/2021

Công chức, viên chức nghỉ việc riêng trên 03 tháng thì chỉ có thể được đánh giá cao nhất là hoàn thành nhiệm vụ có đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công, viên chức nghỉ việc riêng trên 03 tháng thì chỉ được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 3 Điều 2 Nghị định 90/2020/NĐ-CP có quy định có quy định một trong những nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, theo đó:

   Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

   Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

   Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

   Như vậy, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật (như nghỉ việc riêng) trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trường hợp này thì công chức, viên chức chỉ được đánh giá xếp loại chất lượng ở mức cao nhất là hoàn thành nhiệm vụ.

   Ngoài ra, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn