Cử người đại diện trình bày khiếu nại có phải lập văn bản không?

Ngày hỏi:18/05/2020

Cho hỏi, nếu có nhiều người cùng khiếu nại về 1 vấn đề thì phải cử người đại diện. Vậy việc cử người đại diện đó có phải lập thành văn bản không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cử người đại diện trình bày khiếu nại có phải lập văn bản không?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 1 Điều 6 Nghị định 75/2012/NĐ-CP quy định như sau:

   “1. Việc cử người đại diện để trình bày khiếu nại theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 4 Điều 8 của Luật khiếu nại và được thể hiện bằng văn bản.
   …”

   Như vậy, theo quy định này thì việc cử người đại diện trình bày khiếu nại sẽ phải lập thành văn bản.

   Văn bản cử người đại diện khiếu nại phải có những nội dung sau:

   - Ngày, tháng, năm;

   - Họ, tên, địa chỉ của người đại diện khiếu nại, người khiếu nại;

   - Nội dung, phạm vi được đại diện;

   - Chữ ký hoặc điểm chỉ của những người khiếu nại;

   - Các nội dung khác có liên quan (nếu có).

   Lưu ý rằng, người đại diện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của việc đại diện và văn bản cử đại diện.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn