Cư trú tại thị trấn có được vay tín dụng nông thôn?

Ngày hỏi:30/10/2013

Ông Phạm Đăng Khoa hỏi: Khách hàng có hoạt động chăn nuôi, trồng trọt trên địa bàn thị trấn và có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thì có thuộc đối tượng vay vốn theo Nghị định 41/2010/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn không?

  Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 2, Điều 2 Nghị định số 41/2010/NĐ-CP và điểm a, khoản 2, Điều 1, Thông tư số 14/2010/TT-NHNN ngày 14/6/2010 của Ngân hàng Nhà nước thì đối tượng áp dụng của Nghị định nêu trên là các cá nhân, hộ gia đình cư trú trên địa bàn nông thôn.

   Tại khoản 1, Điều 3 Nghị định số 41/2010/NĐ-CP quy định nông thôn là phần lãnh thổ không thuộc nội thành, nội thị các thành phố, thị xã, thị trấn, được quản lý bởi cấp hành chính cơ sở là Ủy ban nhân dân xã.

   Vì vậy, các khách hàng có hoạt động chăn nuôi, trồng trọt tại thị trấn và có hộ khẩu thường trú tại thị trấn không thuộc đối tượng được vay vốn theo các chính sách tại Nghị định này.

   Do việc đô thị hóa trong thời gian qua diễn ra nhanh chóng nên một số địa phương đã chuyển lên thị trấn, phường nhưng vẫn sản xuất nông nghiệp là chủ yếu đã không được thụ hưởng chính sách theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP. Hiện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang triển khai việc sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ- CP và ghi nhận ý kiến của ông Phạm Đăng Khoa để báo cáo Chính phủ xem xét quyết định điều chỉnh cho phù hợp.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Cư trú
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn