Cục Thuế được điều chỉnh tỷ lệ thu nhập chịu thuế của cá nhân kinh doanh

Ngày hỏi:01/07/2010

Một số cá nhân kinh doanh nộp thuế TNCN theo phương pháp khoán và kê khai doanh thu cho rằng thu nhập chịu thuế theo ấn định hoặc theo tỷ lệ của cơ quan thuế cao hơn so với thu nhập chịu thuế của cá nhân ước tính từ việc kinh doanh.

Nội dung này được Tổng cục Thuế tư vấn như sau:

 • Theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính, thu nhập chịu thuế từ kinh doanh đối với từng trường hợp cụ thể được xác định như sau:

  Đối với cá nhân kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ nộp thuế theo phương pháp khoán:

  Thu nhập chịu thuế TNCN trong kỳ tính thuế = Doanh thu ấn định trong kỳ tính thuế X Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định.

  Trong đó doanh thu ấn định được xác định căn cứ vào kê khai của cá nhân kinh doanh, kết quả điều tra của cơ quan thuế và ý kiến tham gia của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường.

  Đối với cá nhân kinh doanh chỉ hạch toán được doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, không hạch toán, xác định được chi phí:

  Thu nhập chịu thuế = Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế X Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định.

  Trong đó, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định theo sổ sách kế toán hóa đơn, chứng từ phù hợp với doanh thu để tính thuế giá trị gia tăng.

  Tổng cục Thuế quy định cụ thể tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu để áp dụng đối với trường hợp cá nhân kinh doanh không hạch toán được chi phí hoặc không hạch toán kế toán.

  Tại điểm 3 Công văn 15908/BTC-TCT ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Căn cứ Biểu tỷ lệ thu nhập chịu thuế của Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế đối chiếu với tình hình kinh tế xã hội tại địa phương để nghiên cứu và ban hành tỷ lệ thu nhập chịu thuế tại địa phương theo đúng các nhóm ngành nghề đã quy định tại Biểu tỷ lệ, không chi tiết thêm ngành nghề và không vượt quá khung tỷ lệ trần, sàn theo hướng dẫn của Bộ Tài chính..."

  Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Cục Thuế có thẩm quyền để điều chỉnh tỷ lệ thu nhập chịu thuế đối với cá nhân kinh doanh tại địa phương nhưng không vượt quá khung tỷ lệ trần, sàn theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và xem xét lại việc khoán thuế đối với cá nhân kinh doanh theo đúng hướng dẫn.


Nguồn:

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn