Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng thực hiện thông báo tiêu chuẩn trong lĩnh vực quân sự quốc phòng như thế nào?

Ngày hỏi:15/05/2020

Cho hỏi: Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng thực hiện việc thông báo, xuất bản và phát hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực quân sự quốc phòng như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 26 Thông tư 25/2020/TT-BQP quy định việc thực hiện tiêu chuẩn trong lĩnh vực quân sự quốc phòng của Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng như sau:

   - Thông báo việc ban hành, bãi bỏ TCVN/QS, QCVN/BQP đến các cơ quan, đơn vị có liên quan bằng văn bản và đăng tải trên tạp chí quân sự, quốc phòng;

   - In, chuyển giao TCVN/QS, QCVN/BQP theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân;

   - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, hướng dẫn áp dụng TCVN/QS, QCVN/BQP và các tiêu chuẩn khác có liên quan;

   - Định kỳ 03 năm phát hành danh mục TCVN/QS, QCVN/BQP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn