Cung cấp thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan trên trang/cổng thông tin điện tử

Ngày hỏi:28/04/2012
Kính gởi: -Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hiện nay, ông Nguyễn văn Cán, chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng là người chịu trách nhiệm chính của cổng thong tin điện tử TP Đà Nẵng (www.danang.gov.vn) đã không chịu đăng tải nội dung văn bản của chủ tịch UBND TP Đà nẵng ( trừ những văn bản MẬT, TỐI MẬT, TUYỆT MẬT ) lên cổng thông tin điện tử của TP Đà Nẵng mà chỉ đăng phần trích yếu của văn bản, như vậy có đúng qui định tại Thông tư 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Rất mong nhận được sự trả lời của quí cơ quan có thẩm quyền. Trân trọng kính chào Độc giả: Nguyễn Hồng Lĩnh - nguyenhonglin***@gmail.com

  Nội dung này được Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông tư vấn như sau:

  • - Đối với các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý hành chính có liên quan, UBND Thành phố đã đăng tải đầy đủ, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.
   - Đối với các thông tin, văn bản khác liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành (bao gồm văn bản của chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và các văn bản khác): Các loại văn bản này có nhiều và được ban hành hàng ngày; thông thường, phạm vi và đối tượng quy định trong mỗi văn bản này chỉ trong một phạm vi nhất định, trong nhiều trường hợp có thể chỉ là một cá nhân hoặc một số ít người; bên cạnh đó thời gian hiệu lực của văn bản thường chỉ trong một giai đoạn nhất định. Do đó, việc đăng tải các văn bản này sẽ do các đơn vị chủ động lựa chọn đăng tải.
   Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu xây dựng và ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể hơn nữa trong việc cung cấp thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan trên trang/cổng thông tin điện tử để nâng cao hơn nữa việc cung cấp tối đa thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp.

   Chân thành cảm ơn ý kiến của bạn!


  Nguồn:

  MIC
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn