Cùng hình thức, mức khen thì mức tiền thưởng đối với tập thể cao hơn mức tiền thưởng đối với cá nhân bao nhiêu?

Ngày hỏi:27/09/2021

Cho hỏi về luật thi đua khen thưởng về tiền thưởng. Cùng hình thức, mức khen thì mức tiền thưởng đối với tập thể sẽ cao hơn mức tiền thưởng đối với cá nhân bao nhiêu? Luật có quy định không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cùng hình thức, mức khen thì mức tiền thưởng đối với tập thể cao hơn mức tiền thưởng đối với cá nhân bao nhiêu?
   (ảnh minh họa)
  • Điểm b Khoản 2 Điều 66 Nghị định 91/2017/NĐ-CP có quy định về sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng, theo đó:

   Cá nhân, tập thể được khen thưởng ngoài việc được công nhận các danh hiệu thi đua, Cờ Thi đua, danh hiệu vinh dự Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước; tặng thưởng Huân chương, Huy chương, Bằng khen, Giấy khen kèm theo hiện vật khen thưởng; còn được thưởng tiền hoặc hiện vật có giá trị tương đương quy định tại các Điều 69, 70, 71, 72, 73 và Điều 74 của Nghị định này theo nguyên tắc:

   a) Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao hơn thì mức tiền thưởng cao hơn;

   b) Trong cùng một hình thức, cùng một mức khen, mức tiền thưởng đối với tập thể cao hơn mức tiền thưởng đối với cá nhân;

   ...

   Như vậy, luật có quy định trong cùng một hình thức, cùng một mức khen, mức tiền thưởng đối với tập thể cao hơn mức tiền thưởng đối với cá nhân. Tuy nhiên không quy định mức cao hơn cụ thể.

   Mức tiền thưởng đối với cá nhân, tập thể được quy định cụ thể ở các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được quy định tại Nghị định này. Ví dụ như (Điều 73 Nghị định này):

   Đối với cá nhân: “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” được tặng Bằng và được thưởng 3,5 lần mức lương cơ sở;

   Đối với tập thể: Tập thể được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, được tặng Bằng và được thưởng gấp hai lần mức tiền thưởng đối với cá nhân;

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn