Đã đóng đảng phí tại cơ quan có phải đóng tại nơi ở nữa không?

Ngày hỏi:28/12/2020

Tôi đã đóng đảng phí ở cơ quan, vậy tôi có phải đóng đảng phí ở nơi ở không? Nếu có thì mức đóng thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo thông tin bạn cung cấp, chúng tôi hiểu rằng, hiện tại bạn đang sinh hoạt đảng tại chi bộ cơ quan.

   Về vấn đề nộp đảng phí tại đâu, căn cứ hướng dẫn tại Điểm b Tiểu mục 2.2 Mục II Công văn 141-CV/VPTW/nb năm 2011 thì:

   Các cấp uỷ có trách nhiệm tổng hợp thu, nộp, sử dụng đảng phí của cấp mình và toàn đảng bộ, lập báo cáo gửi lên cấp uỷ cấp trên.

   Theo quy định này, cấp ủy từng cấp trong đó có chi bộ sẽ tiến hành thu đảng phí trong cấp mình, cụ thể là chi bộ nào sẽ thu đảng phí của đảng viên sinh hoạt tại chi bộ đó. Và thực hiện theo nguyên tắc 1 đối tượng đảng viên chỉ đóng đảng phí tại 1 chi bộ.

   Do vậy, trường hợp bạn sinh hoạt tại chi bộ cơ quan thì đóng đảng phí tại cơ quan, không phải đóng đảng phí tại nơi cư trú nữa.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT