Đã khám nghĩa vụ quân sự ở địa phương rồi có phải khám ở nơi làm việc nữa không?

Ngày hỏi:15/02/2017

Đã khám Nghĩa vụ quân sự ở địa phương rồi có phải khám ở nơi làm việc nữa không? Em đi khám Nghĩa vụ quân sự ở địa phương rồi nhưng quận đội Thanh Xuân (nơi em làm việc) gọi em đi khám. Em đã nộp giấy gọi của địa phương lên Quận đội Thanh xuân nhưng không được chấp nhận và vẫn bắt e phải đi khám ở Quận Thanh Xuân. Như vậy em có phải bắt buộc đi khám ở quận Thanh Xuân không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • - Tại Điều 15 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 về cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự như sau:

   ''1. Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân cư trú tại địa phương.

   2. Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân làm việc, học tập tại cơ quan, tổ chức và tổng hợp báo cáo Ban Chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương (sau đây gọi chung là cấp huyện) nơi cơ quan, tổ chức đặt trụ sở; trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự ở cơ sở thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho công dân thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tại nơi cư trú.''

   - Tại Điều 16 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu như sau:

   ''1. Tháng một hằng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm và công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự.

   2. Tháng tư hằng năm, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh gọi công dân quy định tại khoản 1 Điều này để đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu.

   3. Công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu phải trực tiếp đăng ký tại cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự quy định tại Điều 15 của Luật này.''

   Như vậy, đối với việc đăng ký nghĩa vụ quân sự bạn có thể đăng ký tại nơi địa phương nơi bạn đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi làm việc tại quận Thanh Xuân. Việc bạn thực hiện nghĩa vụ quân sự ở đâu phụ thuộc vào việc gọi nhập ngũ của cơ quan có thẩm quyền. Bạn đã đi khám nghĩa vụ quân sự ở địa phương nơi bạn đăng ký hộ khẩu thường trú thì bạn không phải đi khám nghĩa vụ quân ở Quận Thanh xuân nơi bạn làm việc.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về khám nghĩa vụ quân sự ở nơi làm việc. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật nghĩa vụ quân sự 2015 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn