Đã tốt nghiệp THPT, tham gia nghĩa vụ quân sự được kết nạp Đảng thì có thể về địa phương làm công chức không?

Ngày hỏi:11/08/2020

Tên tôi là Anh Đức. Hiện tại tôi đang đi Nghĩa vụ quân sự ở Trung đoàn X sư đoàn Y. Tôi đã tốt nghiệp THPT và may mắn cho tôi khi tham gia NVQS tôi được chỉ huy đơn vị tạo điều kiện kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Tôi muốn hỏi là khi tôi hoàn thành nghĩa vụ về địa phương có thể làm công chức ở xã phường không? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đã tốt nghiệp THPT, tham gia nghĩa vụ quân sự được kết nạp Đảng thì có thể về địa phương làm công chức không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo khoản 1 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi 2019 quy định:

   Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

   Nếu bạn muốn làm công chức ở xã phường thì phải được tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong các cơ quan theo quy định.

   Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế của cơ quan sử dụng công chức (khoản 1 Điều 3 Nghị định 24/2010/NĐ-CP).

   Tóm lại, nếu ở xã phường có tuyển dụng công chức thì bạn mới có thể đăng ký dự tuyển.

   Điều kiện đăng ký tuyển dụng (khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức 2008):

   - Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

   - Đủ 18 tuổi trở lên;

   - Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

   - Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

   - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

   - Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

   - Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

   Tham gia nghĩa vụ quân sự chỉ là điều kiện ưu tiên khi tham gia đăng ký dự tuyển công chức theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP. Còn việc kết nạp Đảng thì không phải là điều kiện ưu tiên, nhưng có thể thuộc trường hợp các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn