Đại biểu hội đồng nhân dân có được quyền yêu cầu xem hồ sơ, tài liệu không?

Ngày hỏi:05/11/2015

Tôi là nhân viên của cơ quan X. Cơ quan tôi vừa tiếp chị Sương đại biểu Hội đồng nhân dân huyện K đến làm nhiệm vụ. Trong khi làm việc, chị Sương yêu cầu cung cấp một số tài liệu liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan. Tôi muốn hỏi: Chị Sương có quyền yêu cầu cơ quan cung cấp tài liệu không?

  Nội dung này được Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • Điều 99 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định về quyền của đại biểu Hội đồng nhân dân trong việc yêu cầu cung cấp thông tin như sau:

   1. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.

   2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm trả lời những vấn đề mà đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu theo quy định của pháp luật.

   Căn cứ quy định nêu trên, chị Sương có quyền yêu cầu cơ quan X cung cấp tài liệu liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan.


  Nguồn:

  Trang TTĐT Sở Tư Pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đại biểu Hội đồng nhân dân
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn