Đại biểu Hội đồng nhân dân trong thời gian nghỉ sinh có được hưởng chế độ không?

Ngày hỏi:09/05/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi, đối với trường hợp Đại biểu hội đồng nhân dân là nữ khi sinh có được hưởng chế độ không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đại biểu Hội đồng nhân dân trong thời gian nghỉ sinh có được hưởng chế độ không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điểm b, c Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 1206/2016/NQ-UBTVQH13 quy định chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, có quy định.

   - Đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách đang làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thời gian thực hiện nhiệm vụ đại biểu được bảo đảm trả lương, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 103 của Luật tổ chức chính quyền địa phương;

   - Đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách mà không phải là người hưởng lương (kể cả người hưởng lương hưu) hoặc hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước hoặc từ quỹ bảo hiểm xã hội thì được chi trả chế độ tiền công lao động theo ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân:

   Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã: 0,10 mức lương cơ sở/ngày;

   Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện: 0,12 mức lương cơ sở/ngày;

   Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: 0,14 mức lương cơ sở/ngày;

   Ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân là ngày tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân theo kế hoạch, chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân.

   => Tại quy định trên thì trong thời gian hoạt động, thực hiện nhiệm vụ đại biểu hội đồng nhân dân thì sẽ được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác. Còn đối với trường hợp thắc mắc của bạn, thì trong thời gian bạn nghỉ sinh có nghĩa là bạn không thực hiện nhiệm vụ của đại biểu hội đồng nhân dân nên bạn sẽ không được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đại biểu Hội đồng nhân dân
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn