Đại biểu Quốc hội có được là thành viên Ủy ban của Quốc hội không?

Ngày hỏi:20/11/2020

Tôi ở Thanh Hóa, làm việc tại đơn vị Ủy ban dân tộc, tôi có câu hỏi mong hồi đáp: Liệu Đại biểu Quốc hội có được là thành viên Ủy ban của Quốc hội không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 30 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 quy định như sau:

   - Đại biểu Quốc hội có quyền tham gia làm thành viên của Hội đồng dân tộc hoặc Ủy ban của Quốc hội.

   Căn cứ vào năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác, đại biểu Quốc hội đăng ký tham gia làm thành viên của Hội đồng dân tộc hoặc một Ủy ban của Quốc hội. Trên cơ sở đăng ký của đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội lập danh sách thành viên Hội đồng, Ủy ban trình Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

   Như vậy, theo quy định trên thì Đại biểu Quốc hội thì vẫn có quyền được làm thành viên Ủy ban của Quốc hội.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn