Đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị sửa đổi hiến pháp không?

Ngày hỏi:19/11/2020

Cho tôi hỏi, quy định hiện nay thì Đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị sửa đổi hiến pháp không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 quy định như sau:

   Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định việc làm Hiến pháp hoặc sửa đổi Hiến pháp.

   Như vậy, theo quy định trên có thể thấy đối với đại biểu Quốc hội thì ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị Quốc hội sửa đổi hiến pháp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn