Đảm bảo an toàn đối với tài khoản sử dụng phần mềm Thi đua khen thưởng ngành Tài chính

Ngày hỏi:03/09/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi Bộ Tài chính quy định như thế nào về cách đảm bảo an toàn đối với tài khoản sử dụng phần mềm Thi đua khen thưởng ngành Tài chính, và ai có trách nhiệm bảo đảm nêu trên?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 5 Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1361/QĐ-BTC năm 2019 quy định về đảm bảo an toàn đối với tài khoản sử dụng phần mềm Thi đua khen thưởng ngành Tài chính, cụ thể như sau:

   Trách nhiệm quản lý tài khoản nghiệp vụ và tài khoản quản trị thuộc về các cá nhân cán bộ, công chức được cấp tài khoản. Trong quá trình sử dụng và quản lý tài khoản, cán bộ công chức và đơn vị được giao tài khoản cần thực hiện nguyên tắc đảm bảo an toàn đối với tài khoản:

   - Khai thác, sử dụng đúng mục đích công việc và trong phạm vi trách nhiệm đã được phân công.

   - Đặt mật khẩu và định kỳ thay đổi mật khẩu theo quy định sau: Mật khẩu của tài khoản dịch vụ gồm một chuỗi ký tự kết hợp đồng thời các yếu tố sau: Có tối thiểu 8 ký tự; gồm tối thiểu 3 trong số 4 loại ký tự sau: chữ cái viết hoa (A- Z); chữ cái viết thường (a-z); chữ số (0-9); các ký tự khác trên bàn phím máy tính (' ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; " ' < > , . ? /) và dấu cách; Mật khẩu không được trùng với một phần tên của tài khoản.

   - Mật khẩu của tài khoản được khuyến nghị thay đổi tối thiểu 3 tháng một lần.

   - Khi thay đổi mật khẩu của tài khoản bắt buộc phải khác mật khẩu cũ.

   Quản lý mật khẩu theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước độ "Mật".

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn