Đang có án tích có được thi tuyển công chức?

Ngày hỏi:05/05/2020

Chị Hồng Oanh - Hà Nội hỏi: Theo quy định hiện nay thì một người đang có án tích có được thi tuyển công chức không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức 2008 và Điểm đ Khoản 20 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 (Có hiệu lực ngày 01/07/2020) quy định những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

   - Không cư trú tại Việt Nam;

   - Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

   - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

   Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp một người chưa được xóa án tích thì sẽ không được đăng ký dự tuyển công chức.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn