Đăng ký bảo hộ sáng kiến đã được công nhận có được không?

Ngày hỏi:13/08/2020

Cho tôi hỏi vấn đề sau: Sáng kiến đã được công nhận cấp tỉnh cách đây 3 năm bây giờ tôi có được sử dụng lại sáng kiến đó để đề nghị công nhận không? Sáng kiến có sửa lại một chút nội dung.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật (gọi chung là giải pháp), những đối tượng được công nhận là sáng kiến theo Điều 3 Thông tư 18/2013/TT-BKHCN.

   Sáng kiến được cơ sở công nhận nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây (Điều 3 Điều lệ Sáng kiến Ban hành kèm theo Nghị định 13/2012/NĐ-CP).

   - Có tính mới trong phạm vi cơ sở đó;

   - Đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại cơ sở đó và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực;

   - Không thuộc các đối tượng không được công nhận là sáng kiến (Giải pháp mà việc công bố, áp dụng giải pháp trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội; Giải pháp là đối tượng đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm xét công nhận sáng kiến.)

   Như vậy, sáng kiến bạn đã được công nhận rồi (nên đã mất tính mới), vì vậy bạn không được lấy sáng kiến đã được công nhận sửa 1 số nội dung để đi công nhận lại.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn