Đăng ký tài khoản tiền vay tại các tổ chức tín dụng với cơ quan thuế

Ngày hỏi:17/09/2014
Từ ngày 01/9/2014 Bên mua có cần phải đăng ký tài khoản tiền vay tại các tổ chức tín dụng với cơ quan thuế hay không?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên tư vấn như sau:

  • Tại khỏan 6, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 quy định:

   “6. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

   b) Sửa đổi, bổ sung khổ đầu khoản 3 Điều 15 như sau:

   “3. ... Bên mua không cần phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế tài khoản tiền vay tại các tổ chức tín dụng dùng để thanh toán cho nhà cung cấp) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định…”

   Theo quy định trên, đối với các tài khoản tiền vay tại các tổ chức tín dụng dùng để thanh toán cho nhà cung cấp mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành Thi không phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Thái Nguyên
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn