Đăng ký Thuế theo Phương Pháp Khấu trừ

Ngày hỏi:20/10/2014
Kính gửi Cục thuế. Công ty em mới thành lập cuối tháng 8, em muốn hỏi là công ty em có được kê khai thuế GTGT theo PP Khấu trừ theo thông tư 119 được không? Em xin cám ơn.

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ điểm d, khoản 4, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT- BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính có hiệu lực ngày 01/9/2014, quy định:

   “Khi hết năm dương lịch đầu tiên từ khi thành lập, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên theo cách xác định tại khoản 2 Điều này và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ thì tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế; nếu doanh nghiệp, hợp tác xã không đạt mức doanh thu từ một tỷ đồng trở lên nhưng vẫn thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì được đăng ký tự nguyện tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm a khoản 3 Điều này. Sau năm dương lịch đầu tiên từ khi thành lập, doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng ổn định phương pháp tính thuế trong 2 năm liên tục”.

   Căn cứ các quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Công ty bạn thành lập cuối tháng 8(tháng 8/2014)thì bạn áp dụng phương pháp tính trực tiếp các kỳ tính thuế GTGT trong năm 2014. Đến hết kỳ tính thuế tháng 11/2014, Công ty bạn xác định doanh thu.

   Trường hợp doanh thu ước tính xác định được từ 1 tỷ đồng trở lên thì Công ty bạn chuyển sang áp dụng phương pháp khấu trừ thuế từ ngày 01/01/2015 và cho hai năm 2015, 2016. Trường hợp doanh thu ước tính theo cách xác định trên chưa đến 1 tỷ và Công ty bạn thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì Công ty bạn thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ. Nếu Công ty bạn tiếp tục đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì Công ty bạn tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ trong hai năm 2015, 2016.

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn