Đăng ký tổ chức hội nghị, hội thảo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày hỏi:31/10/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về tổ chức hội nghị tại cơ quan Viện kiểm sát. Cho tôi hỏi đăng ký tổ chức hội nghị, hội thảo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 6 Quy định 03/QyĐ-VKSTC năm 2019 thì đăng ký tổ chức hội nghị, hội thảo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao như sau:

   1. Các đơn vị thuộc VKSND tối cao, căn cứ nhiệm vụ hằng năm lập danh sách chi tiết về từng hội nghị, hội thảo; phối hợp với: Văn phòng, Vụ 14, Cục 2, Cục 3 VKSND tối cao để xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác chuẩn bị. Đăng ký tổ chức cần làm rõ một số nội dung sau:

   - Mục đích, yêu cầu;

   - Lĩnh vực, nội dung tổ chức;

   - Đơn vị chủ trì và phối hợp thực hiện;

   - Thành phần và số lượng đại biểu;

   - Hình thức, địa điểm tổ chức (trực tiếp, trực tuyến);

   - Dự kiến thời gian thực hiện;

   - Xây dựng tài liệu và hình thức phát tài liệu;

   - Phân công trách nhiệm tổ chức;

   - Nguồn kinh phí;

   - Thông báo các cơ quan báo chí, truyền hình (nếu có);

   - Các công việc khác (nếu có).

   2. Thời gian các đơn vị đăng ký tổ chức hội nghị, hội thảo trước ngày 30/11 hằng năm. Dự kiến thực hiện từ 01 đến 03 tháng trước khi diễn ra hội nghị, hội thảo.

   3. Đối với các hội nghị, hội thảo có sự tham gia, tài trợ Quốc tế, có thể đăng ký sớm hoặc muộn hơn so với thời điểm 30/11 hằng năm.

   Trên đây là quy định đăng ký tổ chức hội nghị, hội thảo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn