Đang nghỉ phép năm được gọi đào tạo sĩ quan dự bị thì thời gian nghỉ còn lại thế nào?

Ngày hỏi:20/07/2020

Tôi nếu tháng 9/2020 tôi nghỉ phép năm nhưng được gọi đào tạo sĩ quan dự bị. Cho tôi hỏi thời gian nghỉ phép năm của tôi còn lại thì như thế nào? Cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điểm a Khoản 4 Điều 7 Nghị định 79/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 21/8/2020) quy định:

   Trường hợp đang nghỉ phép năm mà được gọi đào tạo sĩ quan dự bị thì những ngày phép còn lại được nghỉ tiếp sau khi tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị hoặc nghỉ vào thời gian thích hợp.

   Như vậy, trường hợp của bạn đang nghỉ phép năm mà được gọi đào tạo sĩ quan dự bị thì sau khi tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị bạn sẽ được nghỉ tiếp hoặc là bạn sẽ được nghỉ vào một thời gian thích hợp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn