Đang tạm trú ở quận 10 có thể qua quận 6 đề nghị đăng ký thường trú được không?

Ngày hỏi:13/11/2020

Em hiện đang ở Quận 10, đăng ký tạm trú được 3 năm rồi. Bây giờ muốn qua Quận 6 đề nghị đăng ký thường trú được không? Hay làm ở Quận 10?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1c Điều 8 Nghị định 31/2014/NĐ-CP quy định như sau:

   1. Công dân đang tạm trú nếu có đủ các điều kiện dưới đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:

   a) Có chỗ ở hợp pháp tại thành phố trực thuộc trung ương;

   b) Có thời gian tạm trú liên tục tại thành phố trực thuộc trung ương từ một năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương; từ hai năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương;

   Trường hợp tạm trú liên tục tại nhiều chỗ ở khác nhau thì thời gian tạm trú liên tục được tính bằng tổng thời gian tạm trú tại các chỗ ở đó;

   c) Nơi đề nghị được đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm trú.

   Như vậy, bạn đang tạm trú ở Quận 10 thì nơi đề nghị đăng ký thường trú là ở quận 10 theo quy định trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn