Đang tập sự viên chức có được xin nghỉ việc?

Ngày hỏi:05/03/2019

Cho tôi hỏi, tôi đang là nhân viên tập sự bệnh viện Ung bướu vừa trúng tuyển viên chức, tôi mới thử việc 2 tháng, vì gia đình tôi chuyển đi nơi khác nên tôi muốn xin nghỉ việc, nếu tôi làm đơn xin nghỉ việc thì có được nghỉ luôn không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đang tập sự viên chức có được xin nghỉ việc?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Nghị định 29/2012/NĐ-CP thì viên chức được giải quyết thôi việc trong các trường hợp sau:

   - Viên chức có đơn tự nguyện xin thôi việc được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản;

   - Viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 29 Luật Viên chức 2010;

   - Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức khi có một trong các trường hợp quy định tại Điểm c, Điểm d và Điểm đ Khoản 1 Điều 29 Luật Viên chức 2010.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì viên chức có quyền gửi đơn xin tự nguyện xin thôi việc đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; hoặc gửi đơn đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc đến người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập để được giải quyết theo thẩm quyền.

   Trong đó:

   - Đối với trường hợp tự nguyện xin thôi việc:

   Viên chức gửi đơn tự nguyện xin thôi việc đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết cho viên chức thôi việc. Khi đó, viên chức chỉ được thôi việc khi được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản.

   - Đối với trường hợp viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc:

   + Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày.

   + Đối với trường hợp viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn thì khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động viên chức phải tuân thủ quy định sau đây:

   Viên chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 03 ngày đối với các trường hợp:

   ++ Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc;

   ++ Không được trả lương đầy đủ hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc;

   ++ Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động;

   ++ Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh;

   ++ Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

   Viên chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 30 ngày đối với trường hợp:

   ++ Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng;

   Bạn căn cứ quy định trên đây để thực hiện.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn