Đang trong thời gian đào tạo sĩ quan dự bị có giấy báo thi tuyển công chức thì làm thế nào?

Ngày hỏi:20/07/2020

Cho hỏi nếu tháng 9 tôi đang trong thời gian đào tạo sĩ quan dự bị nhưng tôi nhận được giấy báo thi tuyển công chức. Vậy cho tôi hỏi đang trong thời gian đào tạo sĩ quan dự bị có giấy báo thi tuyển công chức thì làm thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 7 Điều 7 Nghị định 79/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 21/8/2020) quy định:

   Các đối tượng được tuyển chọn trong thời gian đào tạo sĩ quan dự bị có giấy báo thi tuyển công chức, viên chức hoặc thi nâng bậc, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức do cấp có thẩm quyền quyết định, được nghỉ học để tham gia dự thi, thời gian nghỉ không quá 07 ngày trong khóa học; được bảo lưu kết quả thi tuyển đến khi tốt nghiệp khóa đào tạo sĩ quan dự bị.

   Như vậy, bạn đang trong thời gian đào tạo sĩ quan dự bị mà nhận được giấy báo thi tuyển công chức thì bạn được nghỉ không qua 07 trong khóa học để tham gia dự thi, sau đó được bảo lưu kết quả thi tuyển đến khi tốt nghiệp khóa đào tạo sĩ quan dự bị.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn