Đảng viên bị kỷ luật cảnh cáo có được xét huy hiệu 30 năm tuổi Đảng?

Ngày hỏi:10/01/2020

Chào chuyên viên, cho mình hỏi: Đảng viên bị kỷ luật cảnh cáo có được trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì:

   27.3- Tiêu chuẩn, đối tượng và thủ tục khen thưởng

   a) Tiêu chuẩn, đối tượng tặng Huy hiệu Đảng:

   Những đảng viên hoạt động cách mạng lâu năm, giữ gìn được tư cách đảng viên, có đủ 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm tuổi đảng trở lên thì được tặng Huy hiệu Đảng. Đảng viên đã từ trần, nếu thời gian tham gia sinh hoạt đảng có đủ tuổi đảng như nêu trên thì được truy tặng Huy hiệu Đảng. Tại thời điểm xét tặng Huy hiệu Đảng, đảng viên bị kỷ luật về Đảng từ hình thức cảnh cáo trở lên thì chưa được xét tặng; sau 6 tháng (đối với kỷ luật cảnh cáo), 1 năm (đối với kỷ luật cách chức), nếu sửa chữa tốt khuyết điểm sẽ được xét tặng Huy hiệu Đảng. Đảng viên bị bệnh nặng có thể được xét tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá một năm so với thời gian quy định.

   ...

   Theo quy định thì đảng viên bị kỷ luật cảnh cáo vẫn có thể được cấp huy hiệu 30 năm tuổi Đảng khi họ đáp ứng đủ điều kiện, tuy nhiên nếu bị kỷ luật cảnh cáo thì sẽ ảnh hưởng đến thời điểm nhận huy hiệu, vì tại thời điểm xét tặng Huy hiệu Đảng, đảng viên bị kỷ luật về Đảng từ hình thức cảnh cáo trở lên thì chưa được xét tặng; sau 6 tháng (đối với kỷ luật cảnh cáo) nếu sửa chữa tốt khuyết điểm sẽ được xét tặng Huy hiệu Đảng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn